Jak najít svůj talent

12.1. 2021Ondřej Hýbl

Být na něco talentovaný není jen výsada špičkových sportovců a umělců. Podle průzkumu společnosti Gallup nikdo není průměrný a každý má okolo 10-12 talentů. Bohužel drtivá většina lidí své talenty nezná. To sice neznamená, že některé z nich třeba nevědomky nevyužívá, ale určitě naplno nerozvíjí jejich potenciál a to je velká škoda.

A je to škoda, jak pro každého člověka osobně, tak pro celou společnost. Uplatňování a rozvíjení talentů, obzvlášť v naší práci, velký pozitivní dopad na to, co se nazývá seberealizací a ta má zase zásadní dopad na naše štěstí v práci i v životě. Opět podle průzkumu společnosti Gallup až 87% lidí chodí do práce jen proto, že musí. Což tak nějak odpovídá i tomu, kolik lidí rozvíjí v zaměstnání své talenty a zažívá pocit seberealizace.

Ve světě je už řada dobrých příkladů, jaké výsledky přináší budování a práce týmů ve firmách na základě osobních talentů. Nejenže tyto týmy podávájí velmi nadprůměrné výkony, ale zároveň i vykazují mnohem nižší fluktuaci, nemocnost i jinou absenci zaměstnanců. Jedním z průkopníků tohoto přístupu je třeba i Jan Mühlfeit, který svého času pracoval v Microsoftu, jako ředitel divize pro východní evropu a dokázal na základě silných stránek vybudovat opravdový dream team. Využívání talentů tedy zdaleka není jen přínosem pro nás samotné, ale i pro společnost, která řeší nespočet výzev, které bychom s jejich pomocí mohli lépe zvládnout.

Ideální je začít s objevováním talentů už od dětství, což se bohužel většině z nás nepoštěstilo, ale rozhodně stojí za to se jím zabývat v každém věku. Když je budete znát, tak si v práci díky tomu můžete upravit plán kariérního rozvoje, zvážit jiné zařazení nebo pokud máte odvahu i odstartovat profesní restart. Každopádně každá taková menší nebo větší změna je změnou k lepšímu.

Jak začít s objevováním talentů?
Cest je opravdu mnoho, ale žádná není univerzální, protože každý se nachází v jiné fázi uvědomění. Zároveň schopnost odhalit své talenty bývá ovlivněná i mírou sebevědomí. Někteří lidé se až brání uvěřit, že by mohli nějaký talent mít. Také pozor na přehnaná očekávání. Talent je vloha pro určitou činnost, kterou je potřeba rozvíjet, takže nečekejte, že v sobě objevíte něco a rázem z vás bude virtuos. Jan Mühlfeit popsal 5 základních znaků pro rozpoznání talentů takto.

  1. Touha – to znamená, že vás to baví a chcete to dělat sami od sebe.
  2. Rychlé učení – jde vám to snadno a vidíte, že se v té činnosti zlepšujete rychleji než ostatní.
  3. Intuice – jde vám to samo od sebe. Tak nějak přirozeně cítíte, jak danou věc dělat.
  4. Dokonalost – děláte to fakt dobře.
  5. Uspokojení – cítíte radost z toho, co jste vykonali a těšíte se až to budete dělat příště.

Talent má tisíce až miliony podob. Dá se říct, že co člověk, to specifický talent. Proto buďte vnímavý a otevření sami k sobě a nesnažte se za každou cenu napasovat do nějaké škatulky. Často bývá talent zjevnější u extrovertů, kteří se víc prezentují směrem ven, takže jejich nadání vidí jak jejich okolí, tak oni sami. 

U introvertů může být talent spojen se způsobem jejich myšlení. Jak si třeba umí dávat věci do souvislostí, jak jsou vnímavý vůči svému okolí,představivost, fantazie, intuice nebo empatie.

Jak tedy postupovat? Zde jsou techniky, které nejvíc pomohly mě a pomáhají i mým klientům.

1. Vyplňte si různé osobnostní testy. I když vám pravděpodobně nedají jednoznačné odpovědi, tak vás někam navedou. Udělejte si jich víc, abyste měli různé výsledky a pak mezi nimi hledejte souvislosti.
Nejrozšířenější je třeba MBTI. Ten sice není zaměřený přímo na oblast talentů, ale pomůže vám pochopit možná specifika a vyjímečnosti vaší osobnosti, se kterými bývají talenty spojeny. Můžete si ho vyplnit zdarma třeba zde:
Test osobnosti zdarma, popisy typů osobností, rady v oblasti vztahů a kariéry | 16Personalities

Potom je tu celá řada dalších, jako je DISC (placený), který vám může pomoci s nalezením pracovního uplatnění, Belbínova typologie týkající se týmových rolí a další.
Testem zaměřeným přímo na odhalení talentů je pak Gallup Strengthsfinder, který je již dostupný i v češtině. Za necelých 30 dolarů vám pomůže odhalit 5 vašich největších talentů.

2. Talent je často spojený s tím, co nás baví a děláme rádi. Zamyslete se proto nad tím, co vás baví a co vám jde dobře. Zkuste zahrnout všechny oblasti svého života, obzvlášť své bývalé i současné zaměstnání a napiště si co nejdelší seznam těchto činností. Třeba svou práci nesnášíte, ale můžou tam být dílčí věci, na které se těšíte. Oběd a pauza se nepočítá :).
Mě třeba vždy bavilo vedení a rozvoj lidí, tvorba business plánů, brainstorming a hledání inovativních řešení.

3. Hledejte spojitosti mezi výsledky testů a seznamem oblíbených činností. Propojte co nejvíc poznatků z testů s reálným životem. Jestliže vám například vyšlo, že jste vizionář, tak najděte, co nejvíc příkladů, kde to v životě využíváte. Krásně vám pak z toho vyjdou činnosti, které vám jdou, máte je rádi, ale možná vás nenapadlo tomu věnovat pozornost.

4. Na závěr si odpovězte na následující otázky.
Při jakých činnostech zapomínáš na čas?
O čem tě nejvíce baví si číst?
Jaké úkoly pro tebe představují příjemnou výzvu?
Jakou roli většinou zastáváš v kolektivech?
Jak nejčastěji pomáháš svým přátelům či rodině?
O co tě nejčastěji lidé žádají?
Za co dostáváš nejčastěji pochvaly od svého okolí?
Co se učíš snadněji než ostatní?

Proces objevování talentů někdy může být náročný a může vyžadovat delší čas. Pokud potřebuješ podporu, tak si zarezervuj termín koučovacího sezení online, napiš mi email nebo prostě zavolej.